Jag är verksam i Hälsans Hus på Södermalm
i Stockholm sedan 1976
Hälsans Hus Hälsan Hus
Fjällgatan 23B
116 28 Stockholm
Utbildningar:
Svenska Akupunkturinstitutet 1971-76
Axelsons gymnastiska institut 1977-78
Kurser i kinesiologi
Kurser i olika massageformer, bland annat kinesisk
och rytmisk massage
Vidareutbildningskurser i akupunktur
Medlem i KMR - Komplementärmedicinska Riksförbundet
 
Beställning: tel 070 57 77 409
akupunktur jin och jang akupunktur
webbdesign - happikat.se